Реквізити ТОВ «Ньюсфера»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ньюсфера»

Юридична адреса: 41100 Сумська область, м. Шостка, вул. Шевченка 27
Поштова адреса: 41100 Сумська область, м. Шостка, а/с 116
п/р 26008353241 в АТ "РайффайзенБанк Аваль" МФО 380805
п /р 2600500015104 в Філії АТ "Укрексімбанк" м.Суми МФО 397003
ЄДРПОУ: 37512136
інд номер 375121318170
Свідоцтво платника ПДВ 200016724
Директор: Нікітко Олександр Павлович
Загальна система оподаткування, платник ПДВ 20%
Діє на підставі Статуту.
Телефон: (05449) 7-17-44, 7-47-00.
Факс : (05449) 7-15-60
mail: info@nyusfera.com.ua
___________________________________________________________
Реквизиты ТОВ "НЬЮСФЕРА"

Общество с ограниченной ответственностью «Ньюсфера»

Юридический адрес: 41100 Сумськая область, г. Шостка, ул. Шевченка 27
Почтовый адрес: 41100 Сумськая область, г. Шостка, а/я 116
т/с 26008353241 в АО "РайффайзенБанк Аваль" МФО 380805
т/с 2600500015104 в Филиале АО "Укрэксимбанк" г.Суми МФО 397003
ЕГРПОУ: 37512136
Инд номер 375121318170
Свидетельство плательщика НДС 200016724
Директор: Никитко Александр Павлович
Общая система налогообложения, плательщик НДС 20%
Действует на основании Устава.
Телефон: (05449) 7-17-44, 7-47-00.
Факс : (05449) 7-15-60
mail: info@nyusfera.com.ua

16_2.jpg
       
16_1---0002.jpg
       
16_1---0001.jpg
       
16_3---0001.jpg
       
16_3---0002.jpg